0388 726 966

Vi sinh xử lý đáy SWA–P

Liên hệ: 0388 726 966

Vi sinh xử lý đáy SWA–P là một bước tiến mới, chế phẩm thân thiện với môi trường giúp bà con cải tạo ao nuôi tạo thức ăn tự nhiên cho tôm hiệu quả. SWA – P là sản phẩm xử lý phần đáy của ao nuôi làm giảm khí độc NH3, H2S, NO2  trong đáy ao.

Danh mục:
Chat Zalo
Chat Zalo