0388 726 966

Đĩa sủi khí oxy siêu Mịn SSI đường kính 27cm

Liên hệ: 0388 726 966

Đĩa sủi siêu Mịn SSI thường được sử dụng trong hồ cá cảnh để cung cấp oxy cho các loài cá và sinh vật sống trong nước. Oxy là nguồn sống cho mọi sinh vật trên trái đất, tuy nhiên nguồn oxy tồn tại trong các thể (rắn/lỏng/không khí) là khác nhau, như chúng ta đã biết Oxy trong môi trường nước thấp hơn trong không khí. Vì vậy ngày nay thông qua các phương tiện, máy móc, phụ kiện con người có thể làm giàu thêm nguồn oxy vào môi trường chất lỏng.

Chat Zalo
Chat Zalo